Doğatech

Doğatech Kalsifert (5 lt)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) : % 18

(Sadece gerekli yerlerde kullanınız ve önerilen dozları aşmayınız)

UYARILAR

• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

• Asla uygun doz oranını aşmayınız ve gerekli olduğu durumlarda kullanınız.

• Ürünü kullanırken maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

• Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, bulaşma olmuşsa bol su ile yıkayınız.

• Kullanılmış ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.

• Gübrelemenizi toprak analizine göre yapınız.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Elma ve domates gibi kalsiyum noksanlığının verim ve kaliteyi önemli ölçüde etkilediği bitkilerde üretim sezonu boyunca yapraktan 5- 9 uygulama yapılması noksanlık belirtilerini ortadan kaldıracak veya en aza indirecektir. Hava sıcaklığının

250C’nin üzerinde olduğu dönemlerde gece uygulaması fitotoksisite riskini azaltacaktır. DOĞATECH KALSİFERT-18 yaprak uygulamaları için geliştirilmiş bir ürün olup, 100 Lt suya 200-300 cc dozajında yaprak uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. 2/3’ü su dolu tanka önerilen dozda DOĞATECH KALSİFERT-18 boşaltılır, eksik kalan su tamamlanır, karıştırılır. Ön deneme yapılarak karışım yapılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Kapalı ambalajında ve 0/+350C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı taktirde ürünün fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden,su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız.Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Depolanma sırasında güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uygun kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından doğabilecek olumsuzluklar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

Gücünü Keşfet, Emeğini Koru

DOĞATECH olarak bizler daima sizlerin en hızlı, en kaliteli ve ekonomik hizmet almanızı amaçlayarak büyümeye ve
yeni istihdam alanları oluşturmaya devam ediyoruz.