Doğatech

Doğatech Ferrokan (1 kg)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W

Suda Çözünür Demir (Fe) : % 6

EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) : % 6

EDDHA Selatinin Stabil Olduâu PH Aralığı ( Fe) için 3-9

EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) (Orto-Orto) : %4,8

UYGULAMA DOZAJLARI

ÜRÜNLER

TOPRAKTAN VEYA DAMLAMADAN

Fidanlar

10-20 gr / ağaç

Meyveye yeni başlayan ağaçlar

20-50 gr / ağaç

Mahsûl veren ağaçlar (normal verim)

100-150 gr / ağaç

Mahsûl veren ağaçlar (yüksek verim)

150-200 gr/ ağaç

Narenciye (büyük ağaçlar)

200-300 gr/ ağaç

Bağ

10-20 gr / omca başına

Tek yıllık/ çok yıllık çiçekler ve çim alanlarında

60-100 gr / dekar

Çilek

50-100 gr/100 metre sıraya

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ. SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.

UYARILAR

• Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

• Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

• Gübreleme esnasında maske eldiven ve gözlük kullanınız

• Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.

• Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.

ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı ; + 5 °C ila + 45 °C arasında olmalıdır.

Gücünü Keşfet, Emeğini Koru

DOĞATECH olarak bizler daima sizlerin en hızlı, en kaliteli ve ekonomik hizmet almanızı amaçlayarak büyümeye ve
yeni istihdam alanları oluşturmaya devam ediyoruz.