Doğatech

Hakkımızda

Firmamız Doğatech ismi ile Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim üyeleri Doç.Dr. Mustafa Başaran ve Yard. Doç.Dr. Oğuzhan Uzun tarafından, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Ar-Ge firması olarak kurulmuştur. Firmamızın kuruluş amacı ileri teknoloji bitki besleme ürünlerinin Türk tarımına kazandırılmasıdır. 

Son on yılda Avrupalı gübre şirketleri tarafından geliştirilen bir çok ürün, ülkemiz pazarına girmiş ve  tarımsal üretimde önemli oranda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle azot teknolojileri üzerine yoğunlaşan bu ürünler, sağladıkları etkin azot kullanımı sayesinde önemli oranda verim ve kalite artışı sağlarken yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesini engellemektedir. Bilgi birikimimiz ve gelişmiş teknolojik altyapımız dikkate alındığında, yüksek nitelikli bu ürünlerinde ülkemizde üretilebileceği fikri doğmuştur. Yaklaşık iki yıl süren yoğun literatür ve laboratuar çalışmaları sonunda, Doğatech firmasının ürün portföyünü oluşturan, Nitrifikasyon İnhibitörlü gübrelerimiz geliştirilmiştir. Türk Patent Enstitüsü bünyesinde patent başvurularımız yapılmış ve ürünlerimiz koruma altına alınmıştır. En etkin ürün formülasyonları hazırlanarak DOĞATECH STABLE ticari ismi altında damlama sulama ve üst gübreler için üretim lisans ve tescil belgeleri Tarım Bakanlığımızdan alınmış, DOĞATECH BASİC ticari ismiyle de taban gübresi müracaatları yapılmıştır. Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesinde fabrikamız kurulmuş, ürünlerimizin üretimi başlamıştır. Bölgemizde patates, şeker pancarı, elma, armut, yeşil fasulye, ayçiçeği üretimi yapan çiftçilerimize ürünlerimiz ulaştırılmış ve tarla ölçeğinde Avrupalı Firmalara ait muadil ürünlerle de karşılaştırmalı denemeler kurulmuştur. Toprak özelliklerine bağlı olarak %10-40 düzeylerine ulaşan verim artışları sağlanırken yabancı muadil ürünlerden çok daha iyi performanslar elde edilmiştir. Hedefimiz araştırma ve yatırımlarımıza hız vererek  ulusal ve hatta uluslar arası firma olmaktır.

Ülkemizin ilk ve tek ve dünyanın en yeni nitrifikasyon inhibitörlü gübrelerin geliştiricisi ve sahibi olmaktan onur duyuyoruz. Ürünlerimizin Türk tarımına hayırlı ve Türk çiftçisine bereketli olması temenni ediyoruz.

Saygılarımızla
Doğatech Ar-Ge Yönetim Kurulu

Gücünü Keşfet, Emeğini Koru

DOĞATECH olarak bizler daima sizlerin en hızlı, en kaliteli ve ekonomik hizmet almanızı amaçlayarak büyümeye ve
yeni istihdam alanları oluşturmaya devam ediyoruz.