Doğatech

Ar-Ge

Son on yılda Avrupalı gübre şirketleri tarafından geliştirilen bir çok ürün, ülkemiz pazarına girmiş ve  tarımsal üretimde önemli oranda kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle azot teknolojileri üzerine yoğunlaşan bu ürünler, sağladıkları etkin azot kullanımı sayesinde önemli oranda verim ve kalite artışı sağlarken yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesini engellemektedir. Bilgi birikimimiz ve gelişmiş teknolojik altyapımız dikkate alındığında, yüksek nitelikli bu ürünlerinde ülkemizde üretilebileceği fikri doğmuştur. Yaklaşık iki yıl süren yoğun literatür ve laboratuar çalışmaları sonunda, Doğatech firmasının ürün portföyünü oluşturan, Nitrifikasyon İnhibitörlü gübrelerimiz geliştirilmiştir. 

Gücünü Keşfet, Emeğini Koru

DOĞATECH olarak bizler daima sizlerin en hızlı, en kaliteli ve ekonomik hizmet almanızı amaçlayarak büyümeye ve
yeni istihdam alanları oluşturmaya devam ediyoruz.